Czas zmyka, jak złodziej

“Czas umyka, jak złodziej” to przepiękny wiersz Janusza Muzyczyszyna pt. “Złodziej”, który bardzo przypomina nieśmiertelny sonet LXXVII Williama Szekspira. I bardzo dobrze, bo jeśli mieć inspiracje to te najlepsze.

 

Złodziej 

Podstępnie, nie wiedzieć kiedy

skradł mi moje włosy

Bujne, podobały się dziewczynom.

Czas zmyka, jak złodziejPotem którejś zimy

ukradł mi uśmiech

Szukałem, nie ma go nigdzie

została zmarszczona twarz.

Wreszcie zabrał mi Ciebie

choć Cię trzymałem za rękę,

prosiłem, błagałem, ….

Zabrał.

Złodziej – Czas.

Złożyłem skargę, czekam na wyrok sądu.

Janusz Muzyczyszyn
https://www.facebook.com/janusz.mu

Sonet LXXVII – William Shakespeare

Zwierciadło powie, jak twa piękność mija
Zegar? jak cenne minuty marnujesz
A pusta karta twe myśli odbija
Takiej nauki z tej księgi skosztujesz

Ze zmarszczek, które zwierciadło ukaże
Grobów otwartych wspomnienie się rodzi
Mówi wskazówka, gdy mknie po zegarze
Że ku wieczności czas zmyka jak złodziej

Spójrz, co w pamięci twojej się nie mieści
Powierz tym kartom, a one odkryją
Że te zrodzone z twego mózgu dzieci
U umyśle twoim nowym życiem żyją

Spójrz, a z nich każda Ci za to zapłaci
Zyskasz, a księgę to wielce wzbogaci


Czas
skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.

Czas może być rozumiany jako:

  • chwila, punkt na osi czasu,
  • odcinek czasu,
  • trwanie,
  • zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych,
  • czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności.

Koncepcje czasu

W fizyce klasycznej jest samodzielną wielkością niezależną od innych wielkości biegnącą w takim samym rytmie w całym Wszechświecie. W mechanice relatywistycznej czas stanowi czwartą współrzędną czasoprzestrzeni, jego upływ zaś zależy od obserwatora i jest różny dla różnych obserwatorów.

Jednym z tematów dyskusji filozofów i naukowców był m.in. spór o absolutny bądź względny charakter czasu.

Szczególna teoria względności Einsteina wprowadziła do fizyki nowe pojęcie czasu. Okazało się, że upływ czasu zależny jest od prędkości układu odniesienia, w którym się go mierzy. Jeżeli znajdujemy się na powierzchni Ziemi i mija nas przyjaciel w statku kosmicznym poruszającym się z prędkością zbliżoną do prędkości światła, wydaje nam się, że jego zegar chodzi wolniej od naszego (dylatacja czasu). W życiu codziennym różnice te są niemierzalne, jednak w przypadku układów poruszających z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła różnica pomiaru jest już bardzo duża.
https://pl.wikipedia.org/wiki 


#poezja