Co znaczy być tu i teraz?

Co znaczy być tu i teraz? – Mój przyjaciel, August Witti, stawia bardzo ważne pytania na temat naszej egzystencji i na nie odpowiada.

Co znaczy być tu i teraz?  To istnienie na każdym poziomie, do którego mamy dostęp, czyli powinniśmy przeznaczyć tyle samo uwagi, temu co na zewnątrz i temu co wewnątrz. Zdajemy sobie coraz bardziej sprawę z naszego wnętrza i skupiamy się także na nim.

 

Co znaczy być tu i teraz

Co znaczy być tu i teraz? 

Ludzkim nawykiem jest skupianie się na myślach i działaniach, ale głównie zewnętrznych. Myślimy o świecie zewnętrznym, nie zważając, co dzieje się w nas. Wraz z obudzeniem, a następnie rozwojem świadomości zaczynamy dostrzegać, że „być tu i teraz” oznacza bycie obecnym w pełni siebie i na zewnątrz, i wewnątrz. Zatem „być tu i teraz” oznacza istnienie na każdym poziomie, do którego mamy dostęp, czyli powinniśmy przeznaczyć tyle samo uwagi, temu co na zewnątrz i temu co wewnątrz. Zdajemy sobie coraz bardziej sprawę z naszego wnętrza i skupiamy się także na nim.

Co znaczy być tu i teraz?

Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy dostęp do całości naszej świadomości. Powoli zaczynamy podążać za tym, co wewnątrz nas: fizyczne odczucia, energie, oddech, emocje, reakcje, wspomnienia, wzorce, ale przede wszystkim myśli i ich frywolność. Dostrzegając frywolność i brak kontroli naszych myśli, dostrzegamy, że nie jesteśmy tymi myślami oraz, że tak naprawdę są one od nas niezależne. Co z kolei pozwala nam się od tych myśli oddzielić i je ignorować.

Jednak zanim to dostrzeżemy, czujemy się zablokowani, znudzeni i sfrustrowani, powtarzając te same stare schematy. Zaś nasze nowe świadome doświadczenia rozwijając nas coraz bardziej, sprowadzają nas do teraźniejszości i zdobywania umiejętności do przebywania ze sobą samym. Zatem „być tu i teraz” oznacza, być całością świadomości siebie w tej dokładnie chwili.

Wprowadza to zupełnie inny wymiar do naszej zwykłej codziennej egzystencji. Ponieważ faktycznie zauważamy gdzie jesteśmy i włączamy to co dzieje się do naszego głębszego doświadczenia w tym momencie, gdy to się wydarza. Zatem bycie tutaj teraz oznacza chęć podążania za nicią świadomości, która swobodnie porusza się w głębi i powierzchni naszego istnienia, jest każdą chwilą naszego życia.

Wnioski:

Zaczynamy wreszcie rozumieć nasze doświadczenia oraz to kim jesteśmy. Każdy wgląd w siebie i zrozumienie siebie usuwa wewnętrzne konflikty i przybliża nas do prawdy. Z każdym kolejnym dniem, ten wgląd w siebie powoduje, że stajemy się bardziej realni. Przestajemy być impulsywni i stajemy się mniej automatyczni. Pojawia się w nas obiektywizm, spostrzegawczość, ale także rozluźnienie i akceptacja wszystkiego, ale przede wszystkim siebie. Przez to przybliżamy się do piękna, zachwytu i bycia w pełni sobą. To z kolei przybliża nas do miłości i szczęścia.

PS. Tu i teraz znaczy nie jutro i nie wczoraj. – August Witti

https://www.augustynski.eu/


#psychologia