Bywa że żyję

Bywa że żyję….

 

bywa że żyjęBywa że żyję
Od pasa w górę
Rozum zaprzątam
Rozmyślam
Decyduję
Mobilizuję
Filozofuję
Mówię, lub krzyczę
Łagodzę
Smakuję
Bywa że żyję
Od pasa w dół
Chodzę
Do mety się śpieszę
Wydalam ból nadmyślenia
Kokietuję nóżką na nóżkę
Uciekam od siebie
Dłonie splatam w niemocy
Marzną mi stopy
Oparcia szukam
Bywa że żyję z sercem
Gdzieś po środku

/P.C-Szept/

https://www.facebook.com/patrycja.cichy.7

 

Próby określenia, czym jest życie, podjęto, ponieważ definicja życia jest niezbędna w badaniach nad powstaniem życia…

Wśród poglądów na istotę życia można wyróżnić:

  1. witalizm – istoty żywe różnią się w sposób zasadniczy od ciał nieożywionych i podlegają działaniu swoistych praw, niezależnych od praw fizyki i chemii; procesy życiowe zależą od swoistej siły życiowej (vis vitalis), rozumianej przyrodniczo lub pozaprzyrodniczo (entelechia Arystotelesa, élan vital Bergsona) – pogląd ten nie jest już obecnie otwarcie prezentowany w nauce,
  2. mechanicyzm (redukcjonizm) – wszystkie zjawiska związane z życiem można sprowadzić (zredukować) do tych samych praw fizyki i chemii, które rządzą materią nieożywioną (zob. chemoton),
  3. komplementaryzm (emergentyzm) – układy fizyczne mogą występować na różnych poziomach organizacji; na wyższych poziomach rządzą nimi, oprócz praw właściwych dla poziomów niższych, uzupełniające je prawa, swoiste dla danego poziomu (komplementarne); w odniesieniu do układów żywych, na wyższych poziomach organizacji życia, obowiązują, oprócz praw fizycznych i chemicznych, swoiste prawa biologiczne, a oprócz przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzą swoiste procesy (zjawiska) biologiczne.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie

_________________________________________________________________________
#Poezja