Brak czasu wyklucza z kultury

Brak czasu wyklucza z kultury – Brak czasu, a nie, jak wcześniej brak środków finansowych wyklucza Polaków z dostępu do kultury.

Ultrakonsumpcjonizm i coraz większa pogoń za pieniądzem, która skutkuje, że przeciętny Polak ma brak czasu, który automatycznie wyklucza go z dostępu do kultury.

Brak czasu wyklucza z kultury

Brak czasu wyklucza Polaków z dostępu do kultury

Co trzeci Polak przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie brał udziału w żadnym wydarzeniu kulturalnym. Główny powód to brak czasu – wynika z najnowszego badania Sponsoring Monitor, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

Dwie trzecie Polaków deklaruje, że interesuje się kulturą, z czego 13 proc. w znacznym stopniu. Częściej to obszar zainteresowań kobiet niż mężczyzn (70 proc. vs. 62 proc.). Nieco bardziej zainteresowane kulturą są osoby z grup wiekowych do 45 lat

Brak czasu wyklucza z kultury 1

Film, literatura oraz muzyka rozrywkowa – to trzy topowe obszary kultury, którymi interesują się Polacy. Często wymieniane były także fotografia, taniec, teatr czy sztuki plastyczne.

Brak czasu wyklucza z kultury 2

Teatr jest najbardziej lubiany przez najmłodszą grupę wiekową (18-24), taniec – przez najstarszą grupę (60-64), muzyka rozrywkowa jest lubiana przez wszystkie grupy wiekowe, jednak najbardziej przez osoby powyżej 45-tego roku życia, zaś muzyka poważna przez osoby w wieku od 35 do 34 lat.

Literatura ma najwięcej miłośników w wieku 25-34 lata, a malarstwo wśród osób najstarszych. Fotografia to zdecydowanie konik młodych ludzi (44 proc. versus 20 proc. wśród osób najstarszych), a film – najbardziej przez starszych (44 proc. versus 35proc. wśród osób najmłodszych).

Udział Polaków w wydarzeniach kulturalnych

35 proc. badanych przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie brał udziału w żadnych wydarzeniach kulturalnych. Najwyższy odsetek taki osób jest w wieku 60-64 lat (46 proc.). Odsetek osób nieuczestniczących w wydarzeniach kulturalnych rośnie z wiekiem – wśród osób po 45-tym roku życia jest on wyższy niż 40 proc.

Brak czasu wyklucza z kultury 3

Główną przyczyną, przez którą Polacy nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, jest brak czasu. W dalszej kolejności ankietowani wskazywali brak pieniędzy, choć od 2014 roku znacząco spadł odsetek osób wskazujących tę odpowiedź (z 58 proc. do 14 proc.).

Brak czasu wyklucza z kultury 4

– W porównaniu z wynikami sprzed pięciu lat aż trzy razy mniej Polaków jako powód nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych wskazuje brak środków finansowych. Teraz na pierwszą pozycję wysuwa się brak czasu. To bardzo duża zmiana, świadcząca o tym, że Polacy mają poczucie, że ich sytuacja finansowa jest dobra. Jednocześnie dwukrotnie wzrósł odsetek osób twierdzących, że nie biorą udziału w wydarzeniach kulturalnych, bo ich to nie interesuje. To bardzo ciekawe zjawisko pokazujące, że z pewnych rzeczy nie korzystamy uważając, że przyczyną jest brak pieniędzy, a kiedy pieniądze się pojawiają to okazuje się, że przyczyn należy szukać zupełnie gdzieś indziej – komentuje Agnieszka Doktorska, autorka raportu z ARC Rynek i Opinia.

Sponsoring Monitor to największe kompleksowe badanie na temat sponsoringu w sporcie i kulturze w Polsce. Realizowane przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat, pozwala na obserwowanie trendów w powyższych obszarach. Dane w materiale pochodzą z dwóch fal badania zrealizowanych w 2019 roku (kwiecień, sierpień). Zastosowano metodologię CATI (wywiady telefoniczne), próba N=1004 (reprezentatywna próba internautów) oraz z rocznego badania Sponsoring Monitor 2014 (metodologia CATI, próba N=1519).

Czytaj więcej na: 
www.wirtualnemedia.pl/artykul/brak-czasu-wyklucza-polakow-z-dostepu-do-kultury_1?fbclid=IwAR2ZVEqf_SulUH3DNy7QueUg9RbrZLj9If85hlfQebQh5V0JLbTMU_fb16k


#kultura