Bezkompromisowość i jej cena

Pisząc wczoraj o Michale Ratyńskim i jego postawie życiowej, przypomniała mi się pewna historia, która znakomicie obrazuje, jego nieprzejednaną bezkompromisowość, integralność i odwagę.

Za tę bezkompromisowość Michał musiał zapłacić bardzo wysoką cenę, bo w branży wszyscy się go bali ponieważ miał odwagę mówić prawdę. A to spowodowało, że został wykluczony i zepchnięty na margines życia teatralnego.
Ale mówił mi, że niczego nie żałuje, bo to była świadoma decyzja.

 

 

 

bezkompromisowość ratynski

Foto: Krzysztof Lisiak

 

 

 

Bezkompromisowość i jej cena

Rzecz działa się kilka minut przed jedną z jego premier w Warszawie – teatr, w którym się to odbywało jest tutaj całkowicie nieistotny.

 

Otóż, Michał, jak to miał w zwyczaju stał przed teatrem i palił papierosa, kiedy na horyzoncie pojawiła się jedna z prominentnych recenzentek teatralnych i statecznie jak fregata podążała w kierunku wejścia.

 

Michał zatrzymał tę chodzącą kolumnę Zygmunta i powiedział bileterkom, że tej pani nie wpuszczamy, ponieważ ta pani kłamie.

 

Obruszona matrona, kompletnie zdezorientowana, próbowała się bronić słowami, że przecież ma zaproszenie.

 

Na co Michał poprosił ją, żeby mu to zaproszenie pokazała, i na oczach całej warszawskiej śmietanki podarł je na drobne kawałki mówiąc, że teraz pani zaproszenia już nie ma.

 

Bardzo podziwiam Michała za tę jego bezkompromisowość i odwagę. I chociaż wiem, że musiał za nią płacić bardzo wysoką cenę, chciałbym kiedyś mieć w sobie tyle siły i kurażu, żeby postępować podobnie z takimi szkodnikami.

 

Amen

 

 

 

bezkompromisowość

cecha kogoś, kto nie dopuszcza pójścia na ustępstwo

 

https://kempinsky.pl/wsjp.pl/index.php?id_hasla=3480

 

 

 

 

 

 

Odwaga cywilna

Odwaga cywilna jest szczególnym rodzajem odwagi. Jest to postawa, która polega na występowaniu w obronie swoich racji, nawet jeżeli wiąże się to z wysokimi sankcjamikosztami społecznymi. Bezkompromisowość w tych sprawach. Jej podstawowym elementem jest występowanie pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli podpisywanie się pod swoimi własnymi wypowiedziami. Odwaga jest również przyznaniem się do błędu, postępowaniem zgodnie ze swoim sumieniem i głoszeniem swoich poglądów.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwaga_cywilna


#MichałRatyński #odwaga #teatr