Barter teatralny

Barter teatralny to powszechnie stosowana forma legalnej korupcji, uprawianej przez łagodnie mówiąc; mniej zdolnych reżyserów-dyrektorów, którzy ofiarują innym dyrektorom pracę we własnym teatrze, oczekując wzajemności.

 

barterMuszą oni niestety chwytać się takich sposobów, ponieważ gdyby nie barter, nie dostaliby w ogóle roboty

Kiedy sam kilka lat temu zostałem kierownikiem artystycznym, nie mogłem wyjść ze zdumienia, że już kilka dni po objęciu stanowiska zadzwonił do mnie właśnie taki wybitny dyrektor-reżyser z okolicy, który przez kilka lat nie dostrzegał w ogóle odnoszonych przeze mnie sukcesów, a kiedy tylko objąłem kierownictwo artystyczne natychmiast zaoferował mi pracę u siebie.

Pewnie w swojej domniemanej przebiegłości nie domyślał się nawet, że skręcam się ze śmiechu i ledwie potrafię utrzymać poważny ton, kiedy z nim rozmawiałem, bo tak oczywista i przejrzyste były jego zamiary.

Oczywiście nie pomyliłem się w ogóle w ocenie sytuacji, bo kiedy kilka miesięcy później odszedłem z tego teatru, jakoś ów demiurg i samozwańczy reżyser tak samo nagle zapomniał o złożonej mi propozycji, jak sobie o mnie wcześniej przypomniał.

Koniec tej historii jednak jeszcze nie jest przez życie napisany, bo ów wielki reformator teatru, o którym mówię niedawno w nagrodę za to, że z poprzedniego teatru wywieźli go prawie na taczkach…. dostał o wiele większy teatr (sic !) i w ramach barteru zaprasza “dyrekcję” teatru z zagranicy.

Z pozoru wszystko niby wygląda pięknie, bo można urzędnikom zaimponować, że zaprasza się zagranicznych reżyserów, w statystykach i dokumentach wszystko wygląda zacnie, bo wymiana zagraniczna etc, a niestety smutna prawda o owym zagranicznym “teatrze” jest taka, że jest to półamatorskie stowarzyszenie teatralne, którego jedyną zaletą jest to, że płaci naszemu bohaterowi suto w euro, kiedy ten jest zapraszany do nich w barterze na reżyserię.

Czyli de facto jest to mniej więcej tak, jakby Teatr Narodowy wymieniał się reżyserami z jakimś zagranicznym domem kultury.

I wszystko byłoby bardzo śmieszne, jeśli nie brać pod uwagę jak żałosny jest tego typu proceder, bo niestety w efekcie, oprócz tego, że pozwala on owym nieudacznikom zarobić całkiem przyzwoite pieniądze, to także barter teatralny zaniża często jakość produkowanego repertuaru, który jest dobierany nie według zdolności i talentu reżysera, ale właśnie według tego, czy będzie się mógł odwdzięczyć barterem.

A koniec końców najbardziej pokrzywdzonym przez taki barter teatralny staje się szary widz, który płaci za bilet swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi i utrzymuje dyrektora uprawiającego tego typu korupcyjną procedurę ze swoich podatków.

Amen

 

barter

wymiana jednego towaru na drugi
https://sjp.pl/barter

 

Barter – wymiana bezgotówkowa, czyli towar (bądź usługa) za towar (bądź usługę). Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy.

Barter był pierwszym systemem ekonomicznym społeczeństw nie posiadających jeszcze lub nie znających pojęcia pieniądza; w starożytnym Rzymie powodem jego stosowania była utrata wartości pieniądza. W dzisiejszych czasach barter używany jest w wymianie handlowej w celu obejścia restrykcji walutowych lub z krajami cierpiącymi na brak zasobów walut wymienialnych.

Barter wielostronny – umożliwia wymianę dóbr i usług w ramach społeczności barterowej, niekoniecznie w ramach jednej transakcji. W odróżnieniu od pierwotnej formy, gdzie dokonywana była wymiana dóbr uznanych przez obie strony transakcji za równowartościowe, barter wielostronny polega na rejestrowaniu kolejnych transakcji kupna/sprzedaży barterowej pomiędzy uczestnikami. Każdy uczestnik społeczności barterowej powinien dbać o to, aby dokonywać transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży w sposób zrównoważony i dążyć do tego, aby przy możliwie dużych obrotach zachowywać saldo swoich transakcji w ramach przyznanego mu limitu barterowego. Jest to współczesna forma zaspokajania potrzeb bez użycia gotówki. Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Każda transakcja barterowa powinna być rejestrowana w systemie ksiąg rachunkowych tak samo, jak transakcje gotówkowe i powodować identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych – gotówki czy kredytu bankowego.

W języku polskim funkcjonowało również określenie “handel na sztych”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barter

__________________________________________________________________
#teatr