AMATORSZCZYZNA!

Polecam ciekawą dyskusję na łamach Facebooka,

o tym, jak coraz bardziej niektóre teatry przypominają domy kultury i to w tym pejoratywnym znaczeniu, niestety:

https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10200

090376196616

 

amatorszczyzna

 

Synonim słowa amatorstwo

amatorstwo:

amatorszczyzna

 

amatorstwo:

dyletantyzm

 

amatorstwo:

niedouczenie

 

amatorstwo:

niekompetencja

 

amatorstwo:

niekompetentność

 

amatorstwo:

nieprofesjonalizm

 

amatorstwo:

nieprofesjonalność

 

amatorstwo:

nieumiejętność

 

amatorstwo:

niezawodowstwo

 

amatorstwo:

dyletanctwo

 

amatorstwo:

niefachowość

 

amatorstwo:

niewprawność


#GrzegorzKempinsky #Facebook #amatorszczyzna #amatorstwo #amator