Aktor nie jest martwym nośnikiem

Aktor nie jest martwym nośnikiem – Kompletny brak zrozumienia istoty procesów twórczych w teatrze przez bezdusznych urzędników.

Wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, w których bezduszni urzędnicy (zazwyczaj urzędu skarbowego), próbowali sprowadzić rolę aktora, jako twórcy do martwej roli przedmiotowego odtwarzania, kiedy tak naprawdę, aktor nie jest tylko współtwórcą, ale także twórcą każdorazowo granego przedstawienia.

 

Oczywiście jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi zazwyczaj o kasę i tak w takich wypadkach chodziło o to, żeby pozbyć aktorów do prawa 50 % kosztów uzyskania przychodu, które należą się z tytułu umowy o dzieło.

 

Dochodziło nawet do takich absurdów, że ZUS i Urząd Skarbowy próbowali udowodnić, że zrobienie zastępstwa w gotowym już przedstawieniu nie ma znamion działalności twórczej aktora, albowiem przedstawienie jest już gotowe.

 

Jak wielkim trzeba być dyletantem, albo jak dużo trzeba mieć w sobie złej woli, żeby sprowadzać rolę aktora do bezmyślnego i bezosobowego kopiowania sytuacji zastanych. To przecież tak, jakby zaprzeczyć, że nowy aktor jest kompletnie pozbawiony cech psychofizycznych, które wnosi wraz z sobą w nową rolę! Przecież to kompletna niedorzeczność!

 

 

 

Aktor nie jest martwym nośnikiem

 

 

 

 

Aktor nie jest martwym nośnikiem

Aktor “twórca”, czy “odtwórca”?

Każdorazowe wykonanie przez aktora roli jest procesem twórczym.

 

Przyjęcie, że twórczość aktora, dotyczy jedynie współtwórstwa w okresie powstawania przedstawienia, świadczy o braku wiedzy o procesach twórczych w teatrze.

 

Scena teatru nie jest martwym nośnikiem do wykonania powtórzeń, i o ile w trakcie przygotowań aktor jest jednym z współtwórców tworzących dzieło, to w odróżnieniu od innych współtwórców (autor, reżyser, scenograf, kompozytor) pełny akt twórczy aktora spełnia się dopiero w trakcie każdego przedstawienia.

 

Sprowadzanie aktorstwa w teatrze do powielania raz stworzonej roli, przeczy istocie teatru i twórczej roli aktora w teatrze.

 

Maciej Englert

 

 

 

 

Umowa o dzieło

umowa zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła.

 

warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła, jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem może być dowolna rzecz, utwór (np. program komputerowy). Dzieło może mieć także charakter działalności twórczej – więc niematerialnej (np. nauczenie określonej umiejętności czy przeszkolenie do zawodu lub osiągnięcie ustalonego rezultatu). Natomiast materialny rezultat umowy powinien być z góry określony (uszycie ubrania, remont budynku, naprawa powierzonej rzeczy, sporządzenie bilansu, wykonanie zdjęć, stworzenie programu komputerowego, witryny internetowej).

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_o_dzie%C5%82o_(Polska)


#Teatr