Aheym znaczy w kierunku domu

Aheym znaczy w kierunku domu – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości, ludzkiej duszy i natury. “Aheym” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

 

 

 

Aheym znaczy w kierunku domu

 

 

 

 

Aheym

 

Aheym

 

znaczy w

jidysz

W kierunku

Domu

 

Stara maszynka

do golenia

Philipsa

 

Znaczki

Z malarstwem

zapomniane

 

Zdjęcia w pudłach

Jak liście

suche

na wietrze

 

Wełny ślady

Moli

Teutońskie antyki

 

I słowiański

folklor

 

matematyka rosyjska

I niemiecka

 

Czas jest

Przestrzenią

Tylko miejscem

 

Pomiędzy obcymi

Diaspora i

Dom i

Czas inny

 

Zbudowany z

chazarskich snów

 

Kaganat bez

miast w wiecznej

wędrówce

Nomad

 

Aheym

 

Stefan Chazbijewicz

 

 

 

 

Kaganat Chazarski

Kaganat Chazarski, Chazaria – państwo chazarskie powstałe w wyniku rozpadu kaganatu zachodniotureckiego w II połowie VII wieku nad Wołgą i Donem. Panując nad tymi rzekami Chazarowie i inni koczownicy wchodzący w skład federacji plemion kontrolowali ważne szlaki handlowe. W okresie największego rozkwitu państwa w VIII wieku kaganowi chazarskiemu trybut płaciło 25 plemion i księstw, w tym władca Kijowa.

 

Władcą kaganatu czyli federacji koczowniczych plemion był kagan – zwierzchnik arystokracji i ludu. Władcy uzależnionych plemion kaganowi płacili trybut i dostarczali potrzebne kontyngenty wojskowe. Gdy wymagała tego potrzeba, kagan wysyłał w newralgiczne miejsca swojego namiestnika tuduna. Kronikarze arabscy: Ibn Fadlān i Al-Masudi piszą o dualizmie najwyższej władzy chazarskiej. Wielki kagan, który pokazywał się poddanym jedynie cztery razy w roku, miał swojego zastępcę, kagan-bega, malika, który dowodził wojskiem i kierował sprawami państwa, czyli posiadał rzeczywistą władzę. W administrowaniu państwem kagan-begowi pomagali kundur-kagana, dżawszygyra oraz tarchanowie.

 

Wielki kagan, który pochodził zazwyczaj z rodziny dynastycznej, a od IX wieku musiał być wyznawcą judaizmu, władał państwem przez okres czterdziestu lat, po którym był zwalniany bądź zabijany. Jako posiadacz boskiej siły był gwarantem pomyślności poddanych.

 

W grodzie Itil – stolicy kaganatu – rezydowało siedmiu sędziów: po dwóch dla wyznawców islamu, chrześcijaństwa i judaizmu oraz jeden dla pogan.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaganat_Chazarski


#StefanChazbijewicz