Adoptowałem dziś twojego psa

Adoptowałem dziś twojego psa – Tego, którego zostawiłeś w schronisku. Tego, którego miałeś przez 10 lat i tego którego nie chcesz już dłużej mieć.

Wzruszający wiersz-refleksja o tym, co dzieje się z tymi biednymi stworzeniami, posiadającymi emocje, uczucia, duszę, kiedy ktoś bezduszny oddaje je do schroniska.
Oto adoptowałem dziś twojego psa.

 

 

 

 

Adoptowałem dziś twojego psa

 

 

 

 

Adoptowałem dziś twojego psa

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
Tego, którego zostawiłeś w schronisku.
Tego, którego miałeś przez 10 lat i tego którego nie chcesz już dłużej mieć.

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
Czy wiesz, że schudł?
Czy wiesz, że jest przerażony i przygnębiony?
I wydaje się, że stracił całą pewność siebie?

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
Miał pchły i cierpiał z powodu zimna.
Ale chyba nie obchodzi cię, w jakim jest stanie?
Powiedziano mi, że go opuściłeś.

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
Czy urodziło ci się dziecko, czy może się przeprowadziłeś?
Czy może nagle zrobiłeś się alergikiem?
A może poprostu nie było ważnego powodu, dla którego nie mógł z tobą zostać?

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
Nie bawi się i prawie nie je.
Widzę, że jest bardzo smutny i zajmie mu trochę czasu zanim
odzyska zaufanie do człowieka.

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
U mnie będzie kochany. Swoją rodzinę odnalazł na zawsze.
I miękkie posłanie do odpoczynku też.

 

Adoptowałem dziś twojego psa.
Dam mu wszystko: cierpliwość, miłość i poczucie bezpieczeństwa, aby mógł zapomnieć o twoim tchórzostwie.

 

-Michel Simoneau

 

 

 

 

 

Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt – placówka przeznaczona dla bezdomnych zwierząt domowych, w której otoczone są one podstawową opieką.

 

Schroniska dla zwierząt tworzone są zwykle z funduszy gmin oraz datków pieniężnych i rzeczowych od osób prywatnych i instytucji charytatywnych. Ich działalność jest podstawową formą rozwiązywania problemu bezpańskich zwierząt.

 

Tworzone są również schroniska komercyjne działające na zasadach zbliżonych do zasad gospodarki rynkowej – zwykle współpracujące z gminami – oraz placówki typowo komercyjne działające na zasadach hoteli dla zwierząt. Te ostatnie nie są przeznaczone dla zwierząt bezdomnych ale umożliwiają opiekunom pozostawienie (odpłatne) zwierząt na okres na przykład urlopu.

 

Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej (w wielu schroniskach także zabiegi sterylizacji/kastracji) oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.

 

Sytuacja prawna schronisk została doprecyzowana wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadzono definicję legalną schroniska dla zwierząt jako miejsca przeznaczonego do opieki nad zwierzętami domowymi spełniającego warunki określone w ustawie z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) (art. 4 pkt 25). Tym samym schroniska dla zwierząt stały się jednoznacznie formą działalności nadzorowanej przez inspekcję weterynaryjną według ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje kwestii prowadzenia schronisk, nakłada jedynie na gminy obowiązek ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (art. 3 i 7 ustawy). W ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku wprowadzono przepis (art. 11) o możliwości tworzenia takich placówek przez organizacje społeczne w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. W zakresie prawa weterynaryjnego obowiązuje Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

 

W 2013 roku w Polsce było zarejestrowane 173 schroniska. Część z nich działa pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, regionalnych Towarzystw Opieki nad Zwierzętami oraz różnych fundacji.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_dla_zwierz%C4%85t


#pies #psy