7 dowodów wyższości kobiety

7 dowodów wyższości kobiety nad mężczyzną – to ciekawy filozoficzno-teologiczny wkład w dyskusję nad równouprawnieniem kobiet.

Przeglądając internet wpadł mi w oko poniższy artykuł – o dziwo napisany przez jezuitę i patrzący na problem równouprawnienia z teologiczno-filozoficznego punktu widzenia. Dla mnie od dawna jasne jest, że kobiety w istocie rzeczy przewyższają w większości mężczyzn, ale ciekawe jest przeczytać te 7 dowodów, które wymienia Piotr Lenartowicz:

7 dowodów wyższości kobiety

7 dowodów wyższości kobiety nad mężczyzną

Istnieje takie niesmaczne i stereotypowe przekonanie, że to mężczyzna powinien panować nad kobietą. Nic bardziej mylnego. Przedstawiamy twarde dowody, że jest zupełnie inaczej.

1. Cztery dowody biblijne

  •  Z porządku stwarzania – Pan Bóg stwarzając świat materialny dokonywał swego dzieła etapami, od bezładnej i bezwładnej materii przechodząc stopniowo aż do coraz wyższych form stworzenia. To jest główna przesłanka dowodu. Reszta dowodu, aż do konkluzji jest oczywista. Mądrej głowie dość po słowie.
  • Z wymagań materiału – Aby stworzyć mężczyznę, Pan Bóg mógł się posłużyć materiałem stosunkowo prymitywnym, zwykłą gliną. Aby stworzyć kobietę, konieczny byl materiał bardziej uszlachetniony.
  • Ze sposobu zachowania sie w sytuacji wymagajacej refleksji – W rozmowie z Szatanem Ewa wykazała się bystrością intelektu i wyraźnie zastanawiała się nad konsekwencjami swoich działań. Adam natomiast usłyszał od niej polecenie: “Zjedz to” i bez dyskusji zjadł.
  • Z wymiaru kary – (a) To stworzenie, które ma więcej oleju w głowie, wiekszą ponosi odpowiedzialność i cięższą otrzymuje kare. Ewa została podporządkowana Adamowi, co dla stworzenia inteligentnego jest oczywiście bardzo upokarzające.

    (b) Ta kara równocześnie dowodzi, że stan podporządkowania kobiety mężczyźnie jest przykrym skutkiem grzechu pierworodnego. Jak to było na początku, tego nie wiemy, choć sądząc po zachowaniu Adama (patrz dowód nr 3) możnaby się domyślać, że sprawy miały się zdecydowanie inaczej. 

2. Dwa dowody filozoficzno-psychologiczne

  • Z wyglądu zewnetrznego – Człowiek zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy zwierzętami a aniołami. Kto bardziej przypomina anioła: mężczyzna czy kobieta? Sądzę, że tu sprawa jest całkiem jasna.
  • Z intuicji – Św. Tomasz w “Sumie teologicznej” przyznaje, że kobiety mają intuicję bardziej rozwinietą, a przez to bardziej przypominają (również i pod względem intelektualnym) aniołów.

3. Jeden dowód teologiczny 

  • Z pokory Pana Jezusa – Pan Jezus, chcąc się maksymalnie uniżyć, przybrał postać mężczyzny.

Piotr Lenartowisz SJ 
– jezuita, filozof przyrody, lekarz, wieloletni wykładowca akademicki. Był Kapitanem Żeglugi Jachtowej i instruktorem żeglarstwa. Zmarł w 2012 roku w Krakowie. 

www.deon.pl/religia/w-relacji/cialo-duch-seks/art,160,7-dowodow-wyzszosci-kobiety-nad-mezczyzna.html


#kobieta