25 życiowych prawd Einsteina

25 życiowych prawd Einsteina – Albert Einstein był geniuszem, ale nie tylko w sferze nauki, ale także spojrzenia na życie i sprawy życiowe.

Nie wiem, jakim był człowiekiem, bo są na ten temat różne relacje, ale niezależnie od tego, jego zachowane myśli na temat spraw ważnych i podstawowych w życiu, były równie genialne i błyskotliwe, jak jego osiągnięcia w sferze nauki. Oto 25 życiowych prawd Einsteina:

 

 

 

25 życiowych prawd Einsteina

 

 

 

 

25 życiowych prawd Alberta Einsteina

1. Wszys­tko po­win­no być tak pros­te, jak to tyl­ko możli­we, ale nie prostsze.

 

2. Stało się prze­raźli­wie oczy­wis­te, że techno­logie wyp­rzedziły już nasze człowieczeństwo.

 

3. Nic nap­rawdę cen­ne­go nie bie­rze się z am­bicji czy też z sa­mego poczu­cia obo­wiązku; to, co cen­ne, rodzi się z miłości i poświęce­nia dla in­nych ludzi i dla sfe­ry ducha obiektywnego.

 

4. Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów.

 

5. Gniew mieszka tylko w łonie głupców.

 

6. Informacja nie jest wiedzą.

 

7. Nigdy nie trać świętej ciekawości.

 

8. Nigdy nie rób niczego przeciwko sumieniu, nawet jeśli sytuacja tego wymaga.

 

9. Rozwój intelektualny zaczyna się z chwilą urodzenia a kończy z chwilą śmierci.

 

10. Każdy powinien być traktowany indywidualnie, ale nikogo nie można przeceniać.

 

11. Jeśli ludzie są dobrzy to tylko dlatego, że boją się kary i mają nadzieje na nagrodę.

 

12. Doskonałość środków i osiąganie celów , wydaje się być naszym głównym problemem.

 

13. Miłość jest lepszym nauczycielem niż obowiązek.

 

14. Jeśli nie umiesz wyjaśnić czegoś prosto, to po prostu nie rozumiesz tego dobrze.

 

15. Nie da się rozwiązać problemu z tym samym poziomie świadomości, na którym się go utworzyło.

 

16. Ucz się od wczoraj, żyj dzisiaj, miej nadzieję na jutro.

 

17. Każda pra­ca jest dob­ra, o ile jest dob­rze wykonywana.

 

18. Siła zawsze przyciąga ludzi o niskiej moralności.

 

19. Człowiek powinien spojrzeć na to kim jest, a nie za kogo się uważa.

 

20. Naj­piękniej­sze co jest na świecie, to po­god­ne oblicze.

 

21. Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu nigdy nie próbował niczego nowego.

 

22. Najwyższa sztuka nauczyciela – obudzić radość ekspresji twórczej i wiedzy.

 

23. Każdemu kto nie bierze na poważnie drobnych spraw, temu nie można ufać w dużych.

 

24. Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota.

 

25. Jeżeli za­bałaga­nione biur­ko jest oz­naką za­bałaga­nione­go umysłu, oz­naką cze­go jest pus­te biurko

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/1194-25


#AlbertEinstein